Zwolnienie z kasy fiskalnej a vat

Pomimo, iż konieczność posiadania kasy fiskalnej novitus deon w praktyki gospodarczej tworzy jeszcze wyższą rzeszę przedsiębiorców, zazwyczaj są możliwe wedle obowiązujących przepisów zwolnienia z obecnego obowiązku.

Utrata uprawnienia do takiego rozwiązania, może dotyczyć około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek podawania tych narzędzi dotyczy między innymi podatników oferujących usługi z obszaru naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi powiązane z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego i lekarzy. To kto tak naprawdę nie musi mieć kasy fiskalnej? Między innymi dotyczą one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do konkretnych czynności. Podatnik wykonujący czynności zwolnione przedmiotowo nie potrzebuje ich pisać na kwocie fiskalnej. Kto nie pragnie brać kasy fiskalnej: dostawa usługi lub świadczeń z zakresu usług nadawczych, usług elektronicznych, usług połączonych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w formie naturalnej, usługi połączone ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi połączone ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi powiązane z obróbką odpadów, usługi powiązane z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, miejski i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, pomocy w obszarze noclegów, usługi oferowane przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi elektroniczne, usługi ekonomiczne i ubezpieczeniowe, wynajem oraz pomocy zarządzania nieruchomościami, usługi związane z zakupem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi połączone z utrzymaniem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi dostarczane przez spółki oraz systemy eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wyżej wymienione, mogą też czerpać ze zdjęcia przedmiotowo-podmiotowego. Prawo do ostatniego zwolnienia przysługuje ze względu na grupę sprzedaży podatnika. Jeśli zwrot z funkcji wymienionych pozostawał w zeszłym roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może korzystać ze rozwiązania z kas dla całości sprzedaży.