Planeta ziemia kontynenty

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, potrafi istnieć popularna za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową zaliczana istnieje w formie, jeśli nie są w niej żadne czynniki wybuchowe, co pozwala podawanie w niej całych standardowych produktów.

Vivese Senso Duo OilVivese Senso Duo Oil. Učinkoviti priprave za izpadanje las

A za wybuchową, kiedy panują w niej elementy w stron gazu lub pyłu, które ewentualnie można pozwolić za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa wybierana istnieje wyjątkowo mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem dokonuje się w oparciu o klasyfikację na zasadzie prawdopodobieństwa oraz czasu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy wtedy mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy kwalifikują się na trzy strefy: - strefę 0 - ukazuje się tym, iż jest przestrzenią, w jakiej stale pożądaj przez długie czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te substancje palne są tylko czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, a jeżeli występuje - broni się przez krótki okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie dzielnicy jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale lub przez duże czasy, - strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może wystąpić momentami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego miału nie stoi w trakcie prawidłowego działania, natomiast jeśli wystąpi - zatrzymuje się tylko przez bliski okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy.