Klapy przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest profesjonalnym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które stawiane stanowi dla urządzeń i sposobów ochronnych czy ich fragmentów i ilości.

W stosunku ze szerokimi dysproporcjami w obrębie bezpieczeństwa w końcach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu obowiązujących zasad w poszczególnych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwoliły na bardzo prostszy oraz szybszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która okazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, które są przeznaczone do akcji w obecnych dziedzinach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w zasięgu ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które pozostawione są do lekturze w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w obszarze ochrony oraz bezpieczeństwa ludzi na znaczeniach, na jakich potrafi wystąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie urządzenia EX, powinny stanowić odpowiednio oznakowane i przejść szereg testów, jakie planują na punkcie wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska wzięła w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady produkcji i nazywania tego typu urządzeń. Więcej na temat Atex znajdziesz tu.