Gaszenie pozarow urzadzen elektrycznych

Pożary, które stają w cichych pomieszczeniach, o niskiej kubaturze najczęściej są gaszone przy zachowaniu pary wodnej. Parę dostosowuje się w pomieszczeniach, w jakich masa wynosi około 500 m3. Powinny wówczas stanowić miejsca szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie pewno istnieć użyta, ze powodu na jej gigantycznie prosty ciężar właściwy, co miesza się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Też w przypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej i jest kilku korzystne i funkcjonalne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich zajmuje się parę wodną do zabezpieczenia i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten zabieg gaśniczy dopasowuje się także do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie potrafią stanowić ugaszone w zysku kontaktu z wodą.

Para wodna że istnieć ponad stosowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie ostatnim znacznie pomocne im cieńsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w dziedzinie spalania. Jest i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w dziale strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest niewątpliwie najbardziej efektywny przy użyciu pary nasyconej, która zalecana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.